• Gratis Bezorging & Retour
  • 100 Nachten Proefslapen
  • 10 Jaar Garantie

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Emma Matrassen GmbH

(2023)

I. Basisvoorwaarden
§1 Toepassing
De overeenkomst wordt gesloten met Emma Matrassen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main, handelsregister: Frankfurt Local Court HRA 103278 (hierna te noemen de Verkoper). Voor bestellingen via onze internetwinkel https://www.emma-matratze.de gelden de bepalingen voor het sluiten van de overeenkomst.

De volgende contractvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de desbetreffende Koper en worden bij de bestelling uitdrukkelijk bevestigd.

§2 Taal van de overeenkomst, bewaren van de tekst van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is uitsluitend in het Nederlands. De tekst van de overeenkomst (bestelgegevens en AV) wordt door de Verkoper opgeslagen. Het opslaan hiervan is echter slechts voor een beperkte periode en is niet toegankelijk voor de koper. De koper moet zelf zorgen voor een afdruk of de overeenkomst zelf opslaan.
§3 Opstelling van de overeenkomst
Het aanbod van producten van de Verkoper op het internet is geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar een uitnodiging tot het doen van een aankoop. De Koper kan zijn aankoop telefonisch, schriftelijk per e-mail of via het in de webshop van de Verkoper geïntegreerde bestelsysteem indienen. In het geval van aankoop via de webshop worden de te kopen producten in het virtuele ‘winkelmandje’ geplaatst. Via de betreffende knop op elke pagina kan de klant het ‘winkelmandje’ openen en daar wijzigingen in aanbrengen. Vervolgens voert de Koper zijn persoonlijke gegevens in en selecteert hij de betalings- en verzendvoorwaarden. Voordat de bestelling definitief wordt verzonden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen of de aankoop te annuleren. Door de bestelling te verzenden via de knop "Nu kopen", dient de klant een bindende aankoop in.

Voordat de consument deze bindende bestelling verzendt, kan hij na het controleren van zijn gegevens op de "Terug"-knop drukken in de gebruikte internetbrowser om terug te keren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn opgeslagen en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten.

De ontvangstbevestiging van de bestelling wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling verzonden en houdt geen aanvaarding van de koopovereenkomst in. De Verkoper kan de bestelling accepteren door het sturen van een orderbevestiging per e-mail of door de bestelde producten binnen drie werkdagen te leveren.

§4 Prijzen en verzendkosten

In de desbetreffende aanbiedingen worden de prijzen vermeld inclusief btw (indien van toepassing). De prijzen zijn definitieve prijzen. Ze omvatten alle prijsbestanddelen, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen.

Alleen in het geval van internationale levering kan het zijn dat de Koper in individuele gevallen aanvullende belastingen (bijv. in het geval van een aankoop binnen de Europese Gemeenschap) en/of heffingen (bijv. douanerechten) moet betalen. Dit betaalt de Koper niet aan de Verkoper, maar aan de daar verantwoordelijke douane- of belastingautoriteiten.

De Koper hoeft geen verzendkosten te betalen; deze worden gedragen door Emma Matratzen GmbH.

§5 Beschikbare betalingsmogelijkheden

(1) U stemt ermee in dat u de facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

(2) Wij bieden over het algemeen de betaalmethoden creditcard (Mastercard en Visa), Paypal, Klarna factuur en koop op afbetaling, SEPA automatische incassoprocedure en directe bankoverschrijving aan. Houd er rekening mee dat alle betalingen gecontroleerd en goedgekeurd moeten worden door onze partners voor betalingsverwerking. We behouden ons het recht voor om betalingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude, ongeautoriseerd gebruik of onvoldoende saldo. Tevens behouden wij ons het recht voor om onze betalingsvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Door uw betalingsgegevens te verstrekken, machtigt u ons om de relevante kosten van de door u gekozen betaalmethode af te schrijven. Let op: we accepteren alleen betalingen van Europese rekeningen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die uw bank in rekening kan brengen. Pas als de betaling is ontvangen, begint het leveringsproces en gaat de levertijd in. Als we uw betaalmethode niet kunnen belasten, behouden we ons het recht voor om uw bestelling uit te stellen of te annuleren totdat de betaling is ontvangen.

Als u vragen of twijfels heeft over onze betalingsvoorwaarden, neem dan contact met ons op via https://www.emma-matratze.de/kontakt/.

(3) We kunnen opties aanbieden van online betaalserviceproviders en kredietinstellingen waarvan de verkoopvoorwaarden, kredietovereenkomst, herroepingsrecht en specifieke voorwaarden door de klant moeten worden geaccepteerd voor de levering van de dienst. Beëindiging van de verkoopvoorwaarden tussen Emma en de klant kan leiden tot beëindiging van de verkoopvoorwaarden of kredietovereenkomst tussen de klant en de online betaaldienstverlener of kredietinstelling. Lees altijd eerst de specifieke verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de online betaaldienstverleners en kredietinstellingen zorgvuldig door, voordat u de betreffende betaal- en kredietdiensten op de betreffende websites gebruikt.

(4) Emma biedt verschillende betalingsmethoden aan. Hiervoor kunnen betaalgegevens worden doorgegeven aan aanbieders van betaaldiensten met wie wij samenwerken.

a) Betaling met creditcard

Als u met een creditcard betaalt, moet u uw creditcardgegevens opgeven. Na de validatie van u als rechtmatige kaarthouder wordt het betaalproces direct en automatisch uitgevoerd. De invoervelden waarin de creditcardgegevens worden verwerkt, worden geleverd door Checkout SAS. Checkout SAS is in Frankrijk geregistreerd onder ondernemingsnummer 841033970 en is gevestigd op op 37-39 Rue de Surène, Parijs (75008), Frankrijk. Als u met een creditcard betaalt, wordt het bedrag direct na het plaatsen van uw bestelling van uw creditcard afgeschreven.

b) Betaling via Paypal

In het geval van betaling via "Paypal" wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, te vinden op www.paypal.com. Dit vereist onder andere dat u een PayPal-account opent of al een PayPal-account heeft. Als u met PayPal betaalt, wordt het bedrag direct na het plaatsen van de bestelling afgeschreven.

c) Factuur en koop op afbetaling via Klarna

In samenwerking met de aanbieder van betaaldiensten Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") kunnen we u de volgende betaalmogelijkheden aanbieden. Betaling via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten. Tenzij hieronder anders wordt bepaald, is voor betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole vereist en wordt de betaling rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaaloptie en in het bestelproces. Kopen op rekening via Klarna: De betaaltermijn voor deze betaaloptie bedraagt 30 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur ontvangt u per e-mail wanneer de producten worden verzonden. Aankoop op afbetaling via Klarna: Met de aankoop op afbetaling via Klarna kunt u uw aankoop betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal EUR 6,95). Als u kiest voor een betaalplan of een betaaloptie op afbetaling, dan schrijven we het bedrag van de bestelling af volgens het afgesproken schema. Ga voor meer informatie over kopen op afbetaling bij Klarna, onder de Algemene Voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet naar https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

d) Directe bankoverschrijving

Als u de betaalmethode "Direct overschrijven" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Een voorwaarde voor het gebruik van de betaalmethode ‘Direct overschrijven’ is dat u een hiervoor bruikbare online bankrekening heeft. Tijdens het betalingsproces in het kader van de bestelling moet u zich als zodanig legitimeren en de betalingsopdracht aan Sofort GmbH bevestigen. Meer informatie over de betaalmethode ‘Direct overschrijven’ is te vinden op https://www.klarna.com/sofort/. Het bedrag van de bestelling wordt direct na de aankoop van uw bankrekening afgeschreven.

e) SEPA-incassoprocedure

Bij betaling via een SEPA-incasso machtigt u ons door het afgeven van een bijbehorend SEPA-mandaat om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren. De automatische incasso wordt binnen 3 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst geïncasseerd. We informeren u tenminste één werkdag van tevoren over de datum van de rekeningafschrijving (zogeheten prenotificatie). U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er op de vervaldatum voldoende geld op uw rekening staat. In het geval van een terugboeking door uw schuld, betaalt u de gemaakte bankkosten.

(5) Voor fraudebewaking en -preventie en op basis van ons rechtmatig zakelijke belang maken we voor alle verkopen via de website gebruik van een fraudepreventiedienst van Checkout SAS.

§6 Beschikbaarheid; Aankooprisico; Opheffing van leveringsverplichting; Verlenging van levertijden; Risico-overgang; Vertraging; Leveringsgebied

(1) Veel van de aangeboden producten zijn bij ons direct op voorraad, waarbij de betreffende voorraad beperkt is tot voor consumenten gebruikelijke hoeveelheden vanwege de variëteit aan soorten. Als u als onderneming grotere bestellingen wilt plaatsen, informeer dan vooraf naar de beschikbaarheid.

(2) Wij nemen geen enkel aankooprisico op ons, ook niet in het geval van een koopcontract voor een soortgelijk product. Wij zijn alleen verplicht om te leveren uit onze voorraad producten en de levering van producten die door ons besteld zijn bij onze leveranciers.

(3) De leveringsplicht van Emma Matratzen GmbH is niet van toepassing als Emma Matratzen GmbH zelf niet correct en op tijd geleverd krijgt ondanks een juiste overeenkomstige afdekkingstransactie en niet voor het niet beschikbaar zijn verantwoordelijk is, u hiervan onverwijld op de hoogte bent gesteld en er geen inkooprisico is genomen. In het geval dat de producten niet beschikbaar zijn, wordt het eventueel betaalde voorschot onmiddellijk terugbetaald.

(4) De leveringstermijn wordt naar behoren verlengd in het geval van omstandigheden die de levering belemmeren als gevolg van overmacht. Overmacht omvat stakingen, blokkades, officiële maatregelen, tekorten aan energie en grondstoffen, transportbelemmeringen buiten onze schuld, operationele belemmeringen buiten onze schuld, bijvoorbeeld door brand, water en machineschade en alle andere belemmeringen die objectief gezien niet door ons zijn veroorzaakt. U wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van het begin en het einde van dergelijke verhinderingen. Als de prestatiebelemmering in de bovengenoemde gevallen langer duurt dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden, heeft u het recht om het koopcontract te ontbinden. Verdere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, zijn uitgesloten.

(5) Als het gaat om consumenten gaat het risico van onvoorzien verlies en onvoorziene verslechtering van de verkochte artikelen in het geval van verkoop door verzending over op de consument of een door de consument aangewezen ontvanger wanneer de artikelen worden overhandigd. Dit is van toepassing ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. De overdracht is hetzelfde als de Koper in gebreke blijft met de aanvaarding. Anders gaat het risico van een onopzettelijk verlies en een onopzettelijke verslechtering van het verkoopobject over op de Koper die geen consument is, zodra de Verkoper het object heeft afgeleverd bij het de vervoersdienst, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. § 447 (2) BGB blijft onaangetast.

(6) Als de klant in gebreke blijft wat betreft de acceptatie, behoudt Emma Matratzen GmbH zich het recht voor om de producten aan een derde partij te verkopen of om de oorspronkelijke klant aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

(7) Als de klant een betalingsachterstand heeft, worden alle bestaande schuldvorderingen op deze klant opeisbaar door Emma Matratzen GmbH.

(8) Levering vindt plaats binnen Nederland.

(9) Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor het verwerken van uw bestelling en voor het nakomen van de koopovereenkomst met u. De gegevens die noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het koopcontract zijn gemarkeerd, verdere informatie wordt op vrijwillige basis door u verstrekt. We gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens om uw bestelling en uw retourzending te verwerken. Voor de facturering kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder. Om de levering van de producten aan u te kunnen verwerken, moeten we vanwege de aard van de transactie uw afleveradres en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) doorgeven aan bezorgbedrijven. Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de levering te coördineren, bescherming te bieden tegen fraude en dringende problemen op te lossen, worden gedeeld. De wettige basis hiervoor is dat deze verwerking objectief noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst met u (art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO). Dit betekent dat de verkoop van goederen in feite niet volledig kan worden uitgevoerd als deze specifieke verwerking van de persoonsgegevens in kwestie niet plaatsvindt. Houd er rekening mee dat het niet verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan betekenen dat uw bestelling bij ons niet kan worden uitgevoerd. Als u een product wilt retourneren, moeten we uw persoonsgegevens (afleveradres en contactgegevens) ook delen met de gecontracteerde niet-overheidsorganisatie of bezorger, zodat het product kan worden opgehaald en afgehaald. De wettelijke basis hiervoor is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (art. 6(1)(b) DSGVO) en dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het beheren van productretourzendingen.

(10) We beperken de toegang tot producten of diensten op onze website niet op basis van hun locatie binnen de Europese Unie. We verkrijgen de uitdrukkelijke toestemming van gebruikers voordat we hen doorverwijzen naar een andere versie van onze website, in overeenstemming met alle toepasselijke EU-regels betreffende automatische doorverwijzing.

§7 Behoud van eigendomsrecht

(1) Bij consumenten blijven wij eigenaar van het gekochte artikel totdat het factuurbedrag volledig is betaald.

(2) U hebt alleen recht op verrekening als uw vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn. Bovendien hebt u alleen een recht van retentie als en voor zover uw tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele betrekking.

§8Uitgebreid behoud van eigendomsrecht

(1) De Verkoper blijft eigenaar van de producten ten opzichte van kopers die geen consument zijn totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de huidige zakelijke betrekkingen volledig zijn voldaan. De bijbehorende garantierechten zijn overdraagbaar aan derden. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de gereserveerde artikelen is de Koper niet gerechtigd om het artikel te verpanden of als onderpand over te dragen.

(2) De Koper heeft het recht om de artikelen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten door te verkopen. In dit geval geeft de Koper reeds nu alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop ter hoogte van het factuurbedrag over aan de Verkoper. De Verkoper aanvaardt de overdracht. De Koper is verder gemachtigd om de vordering te innen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de vordering zelf te innen als de Koper zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt.

(3) Als de gereserveerde artikelen worden gecombineerd en samengevoegd, verwerft de Verkoper mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde artikelen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

(4) De Verkoper verplicht zich om de hem toekomende garanties op verzoek van de Koper vrij te geven voor zover de waarde van de garanties de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven garanties ligt bij de Verkoper.

§9 Wettelijk recht op herroeping

(1) Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument een onafhankelijke, natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

(2) Annuleringsbeleid

 a) Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft of heeft genomen. In het geval dat u meerdere producten heeft besteld in één besteltransactie, is de termijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst genomen heeft.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. Voor het naleven van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de toepassing van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de gebruikmaking van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

We informeren u als volgt over het standaard herroepingsformulier in overeenstemming met de wettelijke vereisten:

Standaardformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug) Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland:

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*) Besteld op (*)/ontvangen op (*) Naam van consument(en) Adres van consument(en) Handtekening van consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier) Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

b) Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop kan worden aangetoond dat het product is geretourneerd, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten bij u in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de artikelen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de producten voor het einde van de periode van veertien dagen opstuurt. Wij dragen de kosten voor het retourneren van het Emma-matras als u het retouretiket gebruikt dat door ons of de door ons ingeschakelde vervoerder is verstrekt. Als u geen gebruik maakt van het retouretiket of de door ons aangewezen expediteur om de artikelen te retourneren, moet u de kosten van deze retourzending zelf dragen.

Voor de retourzending van alle artikelen, behalve matrassen, nemen wij de kosten van de retourzending voor onze rekening zolang u het door ons verstrekte printbare retouretiket gebruikt en het pakket naar een filiaal van de vervoerder brengt. Als de retourzending anders is, gelden dezelfde bepalingen als voor de retourzending van het Emma-matras.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de producten.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

§10 Vrijwillig recht op herroeping

U heeft het recht om dit contract binnen 30, 50 of 100 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. Dit vrijwillige recht op herroeping geldt niet voor de Emma-matrasbeschermers en de Emma-dekbedden.

Het vrijwillige herroepingsrecht gaat in na het verstrijken van het wettelijke herroepingsrecht (van 14 dagen) en duurt nog 16 dagen voor de Emma-hoofdkussens en -bedden, 36 dagen voor het kindermatras en 86 dagen voor alle andere Emma-producten (met uitzondering van de matrasbeschermer en het dekbed). Dit geeft u in totaal 30, 50 of 100 dagen annuleringsrecht (14 dagen wettelijk, 16/36/86 dagen vrijwillig).

Als u geen wettelijk recht op herroeping heeft, gaat het herroepingsrecht in op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in ontvangst heeft genomen. In het geval dat u meerdere producten hebt besteld in een enkele besteltransactie, bedraagt de termijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen.

Om het vrijwillige recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 78, 60329 Frankfurt am Main) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor ook het standaard herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving betreffende de toepassing van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u deze overeenkomst herroept op grond van het 'vrijwillige recht op herroeping', betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop kan worden aangetoond dat het product is geretourneerd. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten aan u in rekening worden gebracht. We kunnen weigeren om een terugbetaling uit te voeren totdat we de producten terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is. Uw wettelijke recht op herroeping wordt niet beïnvloed door naleving van onze regels over het recht op herroeping en blijft onafhankelijk hiervan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke recht op herroeping gelden alleen de wettelijke voorwaarden die daarin zijn vastgelegd. Bovendien beperkt het recht op herroeping niet uw wettelijke garantierechten, deze blijven onverminderd van kracht.

§11 Kosten van retourzending in het geval van herroeping

In het geval van herroeping kosten retourzendingen u niks.

§12 Garantie

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

(2) De garantieperiode voor de consument is twee jaar vanaf de levering van de producten. Dit geldt niet voor schade als gevolg van verwondingen wat betreft lijf, leden of gezondheid, waarvoor de Verkoper opzettelijk verantwoordelijk is, en geldt niet voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke of frauduleuze bedoelingen van de Verkoper, evenals in het geval van aanspraken op regres conform §§ 478, 479 BGB.

(3) Alleen de eigen productspecificaties van de Verkoper en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als zijnde overeengekomen over de kwaliteit van de producten, maar niet andere reclame, publieke promotie en verklaringen van de fabrikant.

(4) De Koper, die geen consument is, is verplicht om de producten onmiddellijk en zorgvuldig te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en om de Verkoper binnen zeven dagen na ontvangst van de producten schriftelijk op de hoogte te stellen van kennelijke gebreken. Hetzelfde geldt voor verborgen gebreken die later worden ontdekt vanaf het moment van ontdekking. In geval van schending van de inspectie- en meldingsplicht zijn garantieclaims uitgesloten.

(5) De Verkoper zal de garantieclaim in het geval van defecte, gekochte artikelen naar eigen goeddunken nakomen door het verhelpen van het defect of door vervangende levering. Als het verhelpen van het gebrek tweemaal mislukt, kan de Koper naar eigen keuze een prijsvermindering eisen of zich terugtrekken uit het koopcontract. In geval van herstel draagt de Koper de hogere kosten die voortvloeien uit het feit dat de producten naar een andere plaats dan de afgesproken plaats van uitvoering zijn gebracht, voor zover het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de producten.

§13 Onze garantievoorwaarden

De Verkoper geeft garantie op de bij hem gekochte producten in overeenstemming met de bepalingen van §13:

(1) Algemene garantievoorwaarden.

De garantieperiode in §13 begint met de factuurdatum. De geografische reikwijdte van een garantie onder §13 is de Nederland. Mochten er zich tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten voordoen in uw product, dan verleent de Verkoper als garantiegever u naar eigen goeddunken gratis reparatie van het product of gratis vervanging van het product door een gelijkwaardig product binnen de reikwijdte van een garantie volgens §13. Garantieclaims volgens §13 zijn uitgesloten in het geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik en onvoldoende of onjuiste zorg. Een voorwaarde voor het indienen van een garantieclaim onder §13 is dat de Verkoper in staat wordt gesteld om de garantieclaim te verifiëren (bijv. door het opsturen van de producten). Er moet voor worden gezorgd dat het product tijdens het transport niet beschadigd raakt wanneer het wordt geretourneerd, door het stevig te verpakken. De redelijkerwijs te maken verzendkosten worden vergoed door de Verkoper. Een kopie van de factuur moet bij het product worden geleverd wanneer het wordt geretourneerd, zodat de Verkoper kan controleren of de garantieperiode is nageleefd. Zonder een kopie van de factuur kan de Verkoper de garantie niet honoreren. Bovendien moeten de naam en het adres van de Verkoper worden vermeld als deze informatie niet kan worden gevonden in de kopie van de factuur. Neem in geval van een garantieclaim contact op met: Emma Matratzen GmbH, Wilhelm-Leuschner-Straße 7860329, Frankfurt am Main. De garanties volgens §13 beperken niet de wettelijke garantierechten in geval van gebreken (nalevering, herroeping of korting, schadevergoeding), waarop kosteloos aanspraak kan worden gemaakt.

(2) Speciale garantievoorwaarden voor matrassen.

Op alle Emma-matrassen, met uitzondering van het kindermatras, geeft de Verkoper 10 jaar garantie op de vormvastheid en duurzaamheid van de basismaterialen. Deze garantie geldt in geval van scheuren, deuken of schade aan het schuim die ontstaan ondanks correct gebruik. Verder geeft de Verkoper 2 jaar garantie op het hele matras, inclusief hoes en ritssluiting. Daarnaast biedt de Verkoper een "proefslaapperiode" van 100 dagen voor alle Emma-matrassen, met uitzondering van het kindermatras. De ‘proefslaapperiode’ gaat in op de dag van levering van het product. Op het kindermatras geeft de Verkoper 5 jaar garantie op vormvastheid en duurzaamheid van de basismaterialen. Deze garantie geldt in het geval van scheuren, deuken of schade aan het schuim die ontstaan ondanks gepast gebruik. Verder geeft de Verkoper 2 jaar garantie op het hele kindermatras, inclusief hoes en ritssluiting. Daarnaast biedt de Verkoper een ‘proefslaapperiode’ van 50 dagen voor het kindermatras. De ‘proefslaapperiode’ gaat in op de dag van levering van het product. De garanties voor matrassen volgens §13 (2) zijn niet van toepassing:- In het geval van retourneren/ruilen vanwege persoonlijke comfortvoorkeuren.- In het geval van schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld snijwonden, brandwonden, scheuren, vloeistoffen of vlekken.- In het geval van Emma-matrassen die niet door een officiële dealer zijn verkocht.- In het geval van Emma-matrassen die niet als nieuw zijn verkocht.- In het geval van normale slijtage veroorzaakt door het bedoelde gebruik van het matras. De garanties voor matrassen volgens §13 (2) omvatten niet de vervanging van onbeschadigde onderdelen van het Emma-matras. Om een vlotte afhandeling van de garantieclaim te garanderen, wordt de klant verzocht geschikt fotomateriaal van het beschadigde product en de lattenbodem te verstrekken. De Verkoper raadt ook aan om matrassen die direct op de vloer liggen (uitsluitend schone en droge oppervlakken) regelmatig te luchten.

(3) Speciale garantievoorwaarden voor bedden en lattenbodems.

De Verkoper geeft 2 jaar garantie op boxspringbedden en 10 jaar garantie op de bijbehorende matrassen. De Verkoper geeft 2 jaar garantie op de bedframes van het Classic gestoffeerde bed, de slaapbank en de Classic lattenbodem. De Verkoper geeft 5 jaar garantie op de lades onder het bed van het Classic gestoffeerde bed. Op de Elite lattenbodem geeft de Verkoper 25 jaar garantie, met uitzondering van de houten lattenbodem, waarop de Verkoper 2 jaar garantie geeft. Op de bedframes van het houten bed en het Premium opbergbed geeft de Verkoper 3 jaar garantie. Op de bedframes van het Essential metalen bed geeft de Verkoper 5 jaar garantie, met uitzondering van de schroeven. De garanties voor bedden onder §13 (3) zijn niet van toepassing: - In het geval van retourneren/ruilen vanwege persoonlijke comfortvoorkeuren.- In het geval van schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld snijwonden, brandwonden, scheuren, vloeistoffen of vlekken.- In het geval van Emma-bedden die niet zijn gedistribueerd door een officiële dealer. - In het geval van Emma-bedden die niet als nieuwe artikelen zijn verkocht. - In het geval van normale slijtage veroorzaakt door het bedoelde gebruik van het bed. - Als reparaties of ingrepen zijn uitgevoerd door personen die hiertoe niet zijn gemachtigd door de Verkoper, of als het product is uitgerust met reserveonderdelen of accessoires die geen originele onderdelen zijn en dit een defect veroorzaakt.

(4) Speciale garantievoorwaarden voor kussens

De Verkoper geeft een garantie van 2 jaar op de kussens ‘Elite Flausch’ en ‘Elite Stütz’. De garanties voor kussens volgens §13 (4) zijn niet van toepassing:- In het geval van retourneren/ruilen vanwege persoonlijke comfortvoorkeuren.- In het geval van schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld snijwonden, brandwonden, scheuren, vloeistoffen of vlekken.- In het geval van Emma-kussens die niet door een officiële dealer zijn verkocht.- In het geval van Emma-kussens die niet als nieuw zijn verkocht.- In het geval van normale slijtage die wordt veroorzaakt door het bedoelde gebruik van de kussens.

(5) Speciale garantievoorwaarden voor toppers

De Verkoper geeft 10 jaar garantie op de Classic Topper. Daarnaast biedt de Verkoper een ‘proefslaapperiode’ van 100 dagen voor de Classic Topper. De ‘proefslaapperiode’ gaat in op de dag van levering van het product. De Verkoper biedt een garantie van 2 jaar op de Premium Topper en de Emma Thermosync Topper. Daarnaast biedt de Verkoper een ‘proefslaapperiode’ van 100 dagen voor de Premium Topper en de Emma Thermosync Topper. De ‘proefslaapperiode’ gaat in op de dag van levering van het product. Voor de Essential Topper biedt de Verkoper een ‘proefslaapperiode’ van 100 dagen. De ‘proefslaapperiode’ gaat in op de dag van levering van het product. De garanties voor toppers volgens §13 (5) zijn niet van toepassing:- In het geval van retourneren/ruilen vanwege persoonlijke comfortvoorkeuren.- In het geval van schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld snijwonden, brandwonden, scheuren, vloeistoffen of vlekken.- In het geval van Emma-toppers die niet door een officiële dealer zijn verkocht.- In het geval van Emma-toppers die niet als nieuw zijn verkocht.- In het geval van normale slijtage veroorzaakt door het bedoelde gebruik van de toppers.

§14 Aansprakelijkheidsbeperking

(1) De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van verwonding van lijf, leden of gezondheid, voor zover hij op frauduleuze wijze een gebrek verzwijgt of een garantie voor de kwaliteit van het voorwerp van aankoop heeft verondersteld, voor schade die opzettelijk is veroorzaakt en door grove nalatigheid, in het geval van schadevergoeding volgens de Wet Productaansprakelijkheid en voor zover deze ook wettelijk verplicht is.

(2) Voor zover het gaat om wezenlijke verplichtingen uit het koopcontract, waarvan de schending het bereiken van het doel van het koopcontract in het geding brengt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper bij lichte nalatigheid beperkt tot de voor het koopcontract kenmerkende, voorzienbare schade.

(3) Bij schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid uitgesloten.

§15 Rechtskeuze

(1) Het Nederlandse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) De wettelijke bepalingen over de beperking van de rechtskeuze en over de toepassing van bindende bepalingen, in het bijzonder van het land waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

§16 Rechtsgebied

(1) De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, op voorwaarde dat de klant geen consument is, is de vestigingsplaats van de Verkoper. Het recht om ook een beroep te doen op de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

(2) Als de consument geen algemene bevoegde rechtbank in Nederland of de EU heeft of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de Verkoper. Het recht om een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft onaangetast.

§17 Klantenservice

Onze klantenservice is voor vragen, klachten en claims bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.

§18 Aanvullende voorwaarden voor deelname aan het "Vrienden van"- programma

§1 Deelname aan het programma

(1) Om deel te nemen aan het Vrienden van- programma, moet u een klant van Emma zijn en een Emma-klantenaccount hebben. In uw klantenaccount hebt u de mogelijkheid om vrienden aan te bevelen onder het tabblad "Mijn aanbevolen vrienden". Daar kunt u de link vinden die u wilt delen en deze delen met maximaal 10 vrienden.

(2) De vouchercode kan alleen worden ingewisseld op www.emma-matratze.de voor een artikelwaarde van €190,00 of meer op het gehele assortiment en kan worden gecombineerd met andere kortingen of promoties.

(3) Als uw vrienden hun producten niet retourneren na de proefperiode van 50 of 100 dagen, hebt u recht op € 20,-. De overschrijving naar uw bankrekening gebeurt automatisch. Voorwaarde hiervoor is dat uw bankgegevens zijn opgeslagen in uw account. Hierop kunnen beperkingen van toepassing zijn.

§2 Voorwaarden

(1) Een vouchercode wordt ongeldig als deze wordt aangeboden of geadverteerd op een zoekmachine of kan worden opgenomen in een zoekmachine. In dit geval vervalt ook de aanspraak op de €20,- Bovendien is het tegoed beperkt tot een maximum van tien aanbevelingen. Een vouchercode van een geannuleerde bestelling is automatisch niet langer geldig en een eventuele aanspraak op €20,-vervalt. De aanspraak op het tegoed vervalt ook in het geval van een retourbestelling door de aanbevolen persoon.

(2) De doorverwezen persoon mag niet identiek zijn aan de aanbeveler.

(3) Gebruikers mogen zich niet registreren met valse of meerdere e-mailadressen of accounts en mogen geen fictieve identiteiten gebruiken om deel te nemen aan het programma.

(3) Gebruiker erkent dat beloningsaanbiedingen op elk moment kunnen worden gewijzigd en een beperkte geldigheid hebben.

(4) We behouden ons het recht voor om een gebruiker op elk moment uit te sluiten van deelname aan het programma als de gebruiker deze algemene voorwaarden schendt of op andere wijze de toepasselijke wetgeving overtreedt.

(5) We behouden ons het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen, ongeacht de reden. (3) De Verkoper is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten in overeenstemming met de Wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG).