SINTERKLAAS!

TOT 50% KORTING

  Herroepingsrecht

  Bij producten:

  U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Er zijn twee manieren om gebruik te maken van dit herroepingsrecht.

  1. Mocht u op eigen initiatief een product terug willen sturen, kunt u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken va het Europees modelformulier (zie einde van de pagina) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het product kunt u terugsturen naar ons retouradres: PS Produktion-Service GmbH, Zu den Meerwiesen 10, 32549 Bad Oeynhausen, Deutschland. Let op: in dit geval zijn de kosten voor uw rekening.

  2. Emma biedt binnen de 100 proefnachten ook een gratis retourservice aan. In dit geval kunt u uw retour aanmelden via onze retourenservice. In het geval van een matras en/of boxspring terugsturen: zodra uw aanvraag is verwerkt, zal een medewerker contact met u opnemen voor een ophaalafspraak van het matras. In het geval van een accessoire terugsturen: u wordt via de retourenservice doorverwezen naar een portaal waar u een retourlabel kunt maken voor uw product. U kunt dan het product gratis afgeven bij uw dichtstbijzijnde PostNL-locatie.

  Meer informatie over de gratis retourservice van Emma kunt u vinden op onze FAQ pagina. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 100 nachten zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

  Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 100 nachten na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wanneer u gratis wilt retourneren, dan dient u de retour aan te melden via de retourenservice. Een medewerker maakt dan een afhaalafspraak op een datum naar voorkeur. Indien u op eigen initiatief iets wenst te retourneren, dan zijn de directe kosten voor het terugsturen voor uw eigen rekening.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Dit formulier is een kopie van het Europees modelformulier. Dit formulier is te vinden op Thuiswinkel Waarborg

Of download hier ons eigen herroepingsformulier:

Herroepingsformulier Emma Sleep

Hoe meld ik mij af?

Afmelden is mogelijk door in je account onder het menu 'Nieuwsbrief abonnementen' te klikken op afmelden. Heb je geen account bij Emma, dan kan je je afmelden door op de link 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Pin rotate icon

Het lijkt erop dat je Emma vanuit het buitenland bezoekt.

Ga naar 

Kies jouw land uit de onderstaande lijst: